Vintage Sony KV-20FS100 20″ Flat CRT Television Retro Gaming

$55.82